หน้าหลัก   ถาม-ตอบการใช้งานระบบ   เกณฑ์การแข่งขัน   ติดต่อประสานงาน  จัดการระบบ/สมัครร่วมแข่งขัน


กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ ( ปราสาท เมืองหลวง ห้วยทับทัน)


ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการแข่งในแต่ละกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระ กิจกรรม
ภาษาไทย 6
คณิตศาสตร์ 4
วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ. 8
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศิลปะ 18
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) 13
ภาษาต่างประเทศ 0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3
กิจกรรมท้องถิ่น 0
ปฐมวัย 2

ภาพรวมการของแข่งขัน
จำนวนโรงเรียน 16 โรง
จำนวนนักเรียน 789 คน
จำนวนครู 661 คน
แข่งขันทั้งหมด 61 รายการ
ประกาศผลแล้ว 61 กิจกรรม
ยังไม่ประกาศผล 0 กิจกรรม
ผลการแข่งขัน ตัวแทน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ ( ปราสาท เมืองหลวง ห้วยทับทัน)

เข้าระบบจัดการขัอมูล
User
รหัส smis 8 หลัก
Password
( ไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน )

ที่ โรงเรียน
สมัครแข่งขัน/ชนะเลิศ
เหรียญ
เหรียญ เหรียญ ชมเชย ข้าร่วม รวมแข่งขัน
1 อนุบาลห้วยทับทัน 60   / 24 กิจกรรม 48 7 3 0 1 59
2 บ้านหนองสะมอน 49   / 5 กิจกรรม 29 13 4 0 3 49
3 บ้านเมืองหลวง 37   / 9 กิจกรรม 25 7 2 1 2 37
4 บ้านเมืองน้อย 34   / 6 กิจกรรม 23 7 2 0 2 34
5 บ้านโทะ 41   / 6 กิจกรรม 22 11 4 0 3 40
6 บ้านสร้างเรือ 24   / 8 กิจกรรม 17 4 3 0 0 24
7 เทศบาล ๑ (หนองสิมใหญ่) 24   / 4 กิจกรรม 16 2 4 0 2 24
8 บ้านอีสร้อย 38   / 2 กิจกรรม 13 8 8 0 3 32
9 บ้านจังเอิน 26   / 1 กิจกรรม 13 3 5 1 3 25
10 บ้านหว้า 27   / 2 กิจกรรม 12 7 5 1 2 27
11 บ้านปราสาท 23 11 3 7 1 1 23
12 บ้านปะโด๊ะ 20   / 1 กิจกรรม 10 4 3 0 1 18
13 บ้านขะยูง 25   / 4 กิจกรรม 10 3 7 0 2 22
14 บ้านหนองอาคูณ 15   / 2 กิจกรรม 7 4 3 0 1 15
15 บ้านหนองน้ำขุ่น 20   / 1 กิจกรรม 5 10 3 0 1 19
16 หนองสิมรังสรรค์วิทยา 2 2 0 0 0 0 2